Hızlı Teklif Asistanı

Turnikeli Kişi Sayma ve Sınırlama Sistemi

Turnikeli Kişi Sayma ve Sınırlama Sistemi

Herhangi bir geçiş kontrol sistemine gerek duyulmadan, tek bir turnike ile giriş-çıkış yapılan yerlerde sınırlı kişi sayısının önceden belirlenen sınırlar içinde muhafaza edilmesini sağlar. Giriş ve çıkışın tek turnike ile sağlandığı veya giriş ve çıkışlarda aynı noktadaki iki turnikenin ayrı ayrı kullanıldığı durumlarda uygulanır.
Sensörler sayesinde geçiş yapılmadan turnikenin elle çevrilerek sistemin  aldatılması engellenir. İzin verilen kişi sayısı programlanabilir. Örnek: Bir tuvalette aynı anda 10’dan fazla kişinin olmaması isteniyorsa, 11. Kişinin turnikeden geçisine izin verilmez. İçerdekilerden bir kişi çıkış yaptığında
bekleyen kişi için içeri giriş izni verilir. Bilgi ekranı sayesinde sıradaki kişiler  yönlendirilir. 
Kullanım Yerleri: Tuvaletler, marketler, perakende satış noktaları. 

Çok Noktadan Girişli Turnikeli Sayma Sistemi
Birbirinden bağımsız birden fazla giriş-çıkış kapısının olduğu yerlerde,  içerde bulunan kişi sayısını belirlenen sınırlarda kontrolünü sağlar. Aynı veya farklı noktalardaki çok sayıdaki turnikeden yapılan giriş ve çıkışlar network üzerindeki merkezi yazılım ile kontrol edilerek sınırlandırılabilir. Herhangi bir geçiş kontrol sistemine gerek duymadan bağımsız çalışır. Bilgi ekranları ile canlı olarak içerideki anlık kişi sayısı giriş noktalarında takip edilebilir.
Kullanım Yerleri: AVM’ler, çok noktadan giriş çıkışı olan marketler.