Hızlı Teklif Asistanı

Çevre Politikamız

  • Kuruluşundan bugüne kadar gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, temel amacımız, ticari ve sınai varlığımızı çevre ile barışık biçimde sürdürmektir. Arma Kontrol ve çalışanları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere, şartlara ve standartlara uyar, ISO 14001 gerekliliklerine göre oluşturulan ve sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemini gönüllü ve bilinçli olarak kurmaya ve uygulamaya kararlıdır. Bu kapsamda;
  • Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, gelecek nesillere özenle korunmuş sağlıklı ve temiz bir çevre bırakılması,
  • Yenilenmesi mümkün olmayan sınırlı doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması amacıyla malzeme, su, yakıt, enerji ve zamandan mümkün olan en fazla tasarrufun sağlanması ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulması,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması,
  • Firmamızda ürünlerimizin hammaddelerinin temininden başlayarak faaliyetlerimizin her noktasında oluşan kağıt, plastik, demir ve kimyasal atıkların değerlendirilebilecek atık aşamasına kadar çevre etkilerini en aza indirecek geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulanması,
  • Yatırımlarımızın, tüm çevre mevzuatlarına uygun ve çevreyi olumsuz etkilemeyecek şekilde gerçekleştirilmesi,
  • Karbon ayak izimizi ve su ayak izimizi her yıl aşağıya çekilmesi,
  • Çevre performansımızı sürekli artıracak çevre çalışmaları ve projelerinin en son bilgilerle ve tüm personelin katılımıyla sürdürülüp hayata geçirilmesi daimi hedefimizdir.
  • Bu hedef doğrultusunda faaliyetlerimizi en iyi işletme prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirecek. Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleriyle birlikte bariyer sektöründe çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.