Hızlı Teklif Asistanı

Kalite Politikamız

 • Arma Kontrol olarak misyon ve vizyonumuz doğrultusunda müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılayarak, sürekli iyileştirme ve gelişme çabası içinde çalışmaktayız.
 • Bu doğrultuda iş hacmini genişletmek ve aranan firma olmak için müşterilerimizle ve çalışanlarımızla memnuniyet odaklı ilişkiler kurmaktayız.
 • Arma Kontrol olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • ISO 9001 standartlarının gereklerini yerine getirecek şekilde kalite yönetim sistemimizin dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, 
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü ve yenilikçi firma olmak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmek,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlayarak tüm çalışanlarımızda kalite bilincini oluşturmak,
 • İş sağlığı ve çevre güvenliğine dair otoritenin düzenlemelerine tam riayet etmek ve ötesinde önlemler almak.
 • Tüm süreçlerde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlayan bir anlayış içinde olmak,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmelerle topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve iş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı kalite politikası olarak belirlemiştir.