Hızlı Teklif Asistanı

Hüküm ve Koşullar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

Arma Kontrol Sistemleri İthalat İhracat Ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Sitesi Aydınlatma Metni

Arma Kontrol Sistemleri İthalat İhracat Ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Arma Kontrol”) olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, KVKK’da yer alan tanımı itibariyle “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir. Şirket olarak tarafımızca, internet sitesini ziyaretiniz esnasında işlenene veriler aşağıda yer almaktadır. Bunun yanında çerezler aracılığıyla birtakım veriler toplanmaktadır.

Kimlik Verisi: Adı, soyadı, T.C.K.N.

İletişim Verisi: Telefon numarası, e-posta adresi, teslimat adresi

Finans Bilgisi: Kart numarası, geçerlilik tarihi, CVC

İşlem Güvenliği: IP Adresi Bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi

Pazarlama: Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler

Bu verilerin yanı sıra çerezler ile de veri toplanması mümkündür. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır;

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
 • İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak   

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Tarafınızla yapılacak ticari işlerin arttırılabilmesi için çeşitli teşvik ödüllerinin, reklamların yapılması,
 • Tarafınızla yapılan ticari ilişkiye ilişkin satış ve ürün rakamlarının değerlendirilmesi ve bunların artırılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması amacıyla web sitesinin güncellenmesi, müşteri talep ve davranışları doğrultusunda iyileştirilmesi,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • İnsan Kaynakları sekmesinde bulunan formun doldurulması halinde, bu bilgilerin işe alım süreçlerinde kullanılması ve daha sonra değerlendirilmek üzere kanunda öngörülen sürelerde saklanması,

Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

 • ​Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası; 
 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili müşteri talep, şikayet ve önerilerini değerlendirebilmesi,
 • Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmet güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,

 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Tarayıcı kullanımınız nedeniyle Tarayıcı tipi ve sürümü, İşletim sistemi, Başvuran URL (örneğin bizi ziyaret etmeye başladığınız özgün web sitesi), Ziyaret edilmiş web sitesi, Internet Protokol (IP) adresinizin gibi bilgilerin teknik ve otomatik olarak işlenmesi,
 • Bu bilgilerin ayrıca ve sadece saklanması,

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir;   

 • Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi için yazılım firması iş ortakları ile
 • Müşteri ilişkileri yönetimi ve müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin (hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tayin etmek, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla müşteri memnuniyeti analizi yapılması amacıyla) yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,
 • Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için serverlara,
 • Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza,
 • Şirketimizin bağlı kuruluşları için çalışan ihtiyacı olması halinde aranan pozisyona uygun olup olmadığı bakımından değerlendirilmek üzere bir sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla bağlı kuruluşlarımıza,

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Arma Kontrol Sistemleri İthalat İhracat Ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait olan https://www.armakontrol.com  adlı web sitesi üzerinde kullanılan çerezler ile Tarafınızca sitemizde yer verilen (mail order formu, insan kaynakları formu, teknik servis & iletişim formu) formların doldurulması esnasında kişisel verilerin paylaşılması ve iletişim formunun doldurulmasıyla kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,

 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde, www.armakontrol.com isimli resmî web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili (Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme) taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, arma@armakontrol.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Oruç Reis Mahallesi, Giyimkent 19. Sokak B200 Apt. No: 21/A Esenler/İstanbul  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak KVKK madde 11’de belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Veri Sorumlusu: Arma Kontrol Sistemleri İthalat İhracat Ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres               : Oruç Reis Mahallesi, Giyimkent 19. Sokak B200 Apt. No: 21/A Esenler/İstanbul

Mersis No        : 0079033465200010